25.Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín…

Od 26. februára do 2. marca 2018 sa v Medžugorí uskutočnila Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín a centier pokoja, medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín.

Nehľadiac na počasie, ktoré nedovolilo mnohým prísť, stretnutie bolo veľmi príjemné. Každý deň bol naplnený modlitbou, prednáškami, zdieľaním, adoráciou. Vrcholom každého dňa bola sv. omša. Účastníkmi boli priatelia Panny Márie z Talianska, Nemecka, Poľska, Francúzska, USA, Chorvátska, Ukrajiny, Lotyšska, Ruska, Slovenska, … .

Ďakujeme Pánovi za tieto milostivé dni. Modlime sa za uskutočnenie všetkých dobrých ideí, plánov, myšlienok, ktoré Pán vložil do srdca každého účastníka a za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja v našich krajinách.

V modlitbe s vami, Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. február 2018

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2018