Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2018

„Drahé deti! Dnes vás pozývam , aby ste svoj nový život žili s Ježišom. Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v životných skúškach boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože vás Ježiš svojimi ranami spasil a zmŕtvychvstaním dal nový život. Modlite sa, deti moje, a nestrácajte nádej. Vo vašich srdciach nech je radosť a pokoj a vydávajte svedectvo radosti, že ste moji. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Modlitbové stretnutie za pokoj

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. mája 2018