Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2018

„Drahé deti! Dnes vás pozývam , aby ste svoj nový život žili s Ježišom. Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v životných skúškach boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože vás Ježiš svojimi ranami spasil a zmŕtvychvstaním dal nový život. Modlite sa, deti moje, a nestrácajte nádej. Vo vašich srdciach nech je radosť a pokoj a vydávajte svedectvo radosti, že ste moji. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

25.Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín…

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. mája 2018