33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 12. deň

Link na video:

https://youtu.be/iJSuSzneIGA 

 

  1. DEŇ – JEŽIŠ JE BIČOVANÝ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Mt 27, 24-26

Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!“  A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“  Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

ZAMYSLENIE

Ježiš, tvoje bičovanie neprestalo. Aj dnes trpíš v tých najmenších, opovrhovaných, zavrhnutých. Buď im nablízku svojou milosťou vo chvíľach ich utrpenia a osamelosti, aby cítili tvoju nehu a lásku.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2022

„Drahé deti! Som s vami a modlime sa spoločne. Milé deti, pomôžte mi modlitbou, aby satan nemal prevahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu napadla zem. Preto, milé deti, vráťte sa k Bohu a modlitbe, k pôstu a odriekaniu za všetkých tých, ktorí sú pošliapaní, chudobní a bez hlasu v tomto svete bez Boha. Milé deti, ak sa nevrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť. Preto ma poslal k vám, aby som vás viedla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „ 

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes si odoprime niečo s našich príjemností a obetujeme to za núdznych.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 11.deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 13. deň