33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 32. deň

Link na video:    https://youtu.be/O5k7IreT7ww

 

32. DEŇ – MÁRIA KRÁĽOVNÁ

2Tim 2,11-13

„Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“

ZAMYSLENIE

Ak v Cirkvi uctievame Pannu Máriu ako kráľovnú, tak vždy vo vzťahu ku Kristovi a v úplnej závislosti na jeho poslaní, čím je záchrana sveta. Ona je tou, na ktorej sa už naplnili slová Písma určené pro každého z nás: Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať.

V konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi čítame: „Nepoškvrnená Panna, uchránená od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu bola po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby bola plnšie pripodobnená svojmu Synovi“.

Mária je kráľovnou v službe Bohu a ľudstvu, je kráľovnou lásky, ktorá prežíva darovanie seba samej Bohu, keď vstupuje do plánu spásy človeka.

V pokoji aj v ťažkých chvíľach života sa obraciame na Máriu a utiekame sa do jej neustáleho orodovania, aby nám od Syna vyprosila všetky milosti a milosrdenstvo potrebné pre naše putovanie po cestách tohto sveta. Titul Kráľovná je teda titulom dôvery, radosti a lásky.

POSOLSTVO

„Drahé deti! Chcem sa s vami podeliť o svoju radosť. Vo svojom nepoškvrnenom srdci cítim, že je veľa tých, ktorí sa mi priblížili a zvláštnym spôsobom nesú vo svojich srdciach víťazstvo môjho nepoškvrneného srdca prostredníctvom modlitby a obrátenia. Chcem sa vám poďakovať a povzbudiť vás, aby ste s láskou a silou Ducha Svätého ešte viac pracovali pre Boha a jeho kráľovstvo. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária nás učí že kraľovať znamená slúžiť. Dnes ju prosme, aby nám pomáhala slúžiť blížnym v tichosti, skrytosti.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

 

 

 

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 31. deň

Ďalej

ZÁVER 33-DŇOVEJ MODLITBY ZA SLOVENSKO