Adorácia, Medžugorie, 02.05.2020

Predchádzajúce

PÄŤ PRVÝCH SOBÔT

Ďalej

6. deň: Láska k blížnemu