Buďte modlitbou (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ak si spomenieme na posolstvo z minulého mesiaca, na výročie zjavení, Panna Mária nás pozývala k hlbokej modlitbe. Najlepšia modlitba je úprimná modlitba. Je to modlitba, ktorá vychádza z pravdy nášho života a okamihu, ktorý žijeme. Vieme, ako  Ježiš vedel v modlitbe zvelebovať nebeského Otca a ďakovať mu, ale tak isto sa v modlitbe i potil krvou v Getsemanskej záhrade.

V tomto posolstve nás Panna Mária pozýva, aby sme boli modlitbou. Autor životopisu sv Františka Tomaš Čelanski, nazýva sv. Františka modlitbou. František „ modlitba“ – takto výslovne definoval svätca Toma Čelanski. „Nielenže sa zdalo akoby sa modlil celým svojím bytím, ale akoby sa celý pretvoril v modlitbu. Jeho duša kypela horlivosťou a bola natoľko sústredená že sa úplne rozplynula a prebývala v najvyšších krajoch kráľovstva nebeského“ (2Čel 5, FI 682).

František sa stal modlitbou a je naozajstným učiteľom modlitby. Vyhľadával osamelé, skryté miesta, na ktorých sa v modlitbe stretal s Pánom.

Najlepšia modlitba je úprimná modlitba. Je to modlitba, ktorá vychádza z pravdy nášho života a okamihu, ktorý žijeme…

Evanjelista Marek píše: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil“ (Mk , 1, 35). Keď sa chcel Kristus modliť, zriekal spánku. To je aj pre nás poučenie a cesta k Pánovi. Aby naše kontakty s ľuďmi boli plodné, musíme sa predtým vedieť utiahnuť. Musíme si vážiť čas samoty vo svojom živote. Samota zohrávala veľmi veľkú úlohu aj v životoch svätých.

Nám, súčasným kresťanom, ktorí sme nakazení prílišnou aktivitou sa zdá, že musíme zo seba viac dávať – ale čo máme, čo by sme dali? Môžeme si pomyslieť, že Kristus, ktorý bol tesne spojený s Otcom, nepotreboval modlitbu. Ale aj tak to robil, aj za cenu spánku. A vždy to tak bude. Ľudia vyhľadávajú tých, ktorí sa stretajú s Bohom v samote. Ak v našom živote niet sústredenosti a utiahnutia sa na modlitbu, ale len útek od ľudí do sveta svojich povinností vtedy sme iba v zajatí vlastného sebectva.

Spýtaj sa: Koľko času venuješ modlitbe? Ktoré miesto patrí modlitbe na zozname tvojich najdôležitejších prác? Je na prvom mieste ako najdôležitejšia alebo je niekde na konci tvojich životných povinností? Odpovede na tieto otázky ti ukážu, čo je v tvojom živote dôležitejšie ako Boh.

Len v modlitbe sa môžeme stať takými akými by sme mali byť a prijať to, čo by sme mohli dávať druhým…

Mnohí sa sťažujú, ako ťažko si je nájsť čas na modlitbu v množstve každodenných povinností. To čo máme radi, na to si vždy nájdeme čas. Len v modlitbe sa môžeme stať takými akými by sme mali byť a prijať to, čo by sme mohli dávať druhým.

Modlitba

Panna Mária, plná milosti, nauč nás vo svojom srdci zachovávať, rozmýšľať tak, ako si to vedela ty. Modli sa s nami i za nás, tak, ako si sa modlila s apoštolmi očakávajúc Ježišovo prisľúbenie – Ducha Svätého. Ty si nevesta Ducha Svätého, ty poznáš jeho silu a svetlo, ktoré potrebujeme. Ďakujeme ti za všetky tie roky, počas ktorých nás povzbudzuješ a ukazuješ cestu, na ktorej môžeme dostať milosti, ktoré nám Boh chce dať. Prosím ťa za všetkých tých, ktorí sa nachádzajú v otroctve vlastnej ľahostajnosti, duchovnej lenivosti a slepoty. Zaodej ich svojim materinským plášťom, aby našli východisko z otroctva, v ktorom niet hojnosti života, ktorý nám prisľúbil Ježiš. Amen.

Predchádzajúce

Modlitba a láska (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 2017