Dodatok k spytovaniu svedomia (páter Slávko Barbarič, OFM)

Rúhaním som zneuctil tvoje sväté meno, Pane!

(pre tých, čo sa rúhajú)

Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo.Hľa, aj lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi ta, kam chce kormidelník.Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli!Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený.Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov,no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu.Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú?Vari môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu.(Jak 3, 1-12)

Modlitba

Otče, nech je pochválené a oslávené tvoje sväté meno!
Ďakujem ti, že si nám, svojim deťom, odhalil svätosť svojho mena a že každý deň milióny tvojich detí na celom svete sa modlia: „Posväť sa meno tvoje!“ Buď pochválený, oslávený a požehnaný vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý preslávil svätosť tvojho mena a učil nás, aby sme tvoje meno posväcovali.
Buď pochválený, oslávený a požehnaný v Preblahoslavenej Panne Márii, Matke tvojho Syna a Matke nás všetkých, pretože ona svojím životom a svojou svätosťou ukázala svätosť tvojej lásky a svätosť tvojej vôle.
Nech ťa chváli a oslavuje nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom. Si hoden chvály, slávy a vyvýšený naveky. Pripájam sa teraz ku všetkým, ktorí ťa oslavujú, chvália a dobrorečia ti.
Otče, dnes chcem oľutovať svoj hriech rúhania. Hanbím sa, že moje srdce sa stalo žriedlom neslušných slov, nadávok a kliatieb. Ľutujem, že z môjho jazyka letia strely preklínania proti tebe, tvojim svätým a tvojim stvoreniam. Ty si chcel, aby som ťa rečou chválil a oslavoval, aby som iných slovami utešoval, radil im, upokojoval a zmieroval. A ja som zneužil dar reči: hanobil som, klebetil, očierňoval, škodil … Odpusť mi, Otče!
Očisť moje srdce, nech sa stane prameňom pekných, šľachetných a povzbudivých slov voči iným aj voči tebe. Prosím ťa, daj, nech je moje dnešné rozhodnutie trvalé. Zverujem ti všetkých, od ktorých som počul kliatby, počnúc od starších, ktorí ma pohoršovali a navádzali na to zlo. Prosím ťa za všetkých rúhačov, ktorí sa už nevedia kontrolovať, hoci by aj chceli. Očisť ich od tohto zlozvyku. Prosím ťa aj za tých, ktorí už nepociťujú hrôzu preklínania, lebo ich srdcia otupeli. Požehnaj ich a urob ich srdce citlivým pre svätosť.
Ochráň malé deti, ktoré od svojich rodičov a starších počujú nadávky, kliatby, hádky a neslušné slová. Nedopusť, aby sa im srdcia otrávili nadávkami. Nech ťa vedia oslavovať a chváliť! Otče, osvieť ma svojím duchom, aby od dneška každé moje slovo bolo na tvoju slávu.
Prosím ťa za svoj národ a za všetkých rúhačov v ňom. Daj nám všetkým milosť, aby sme srdcom pociťovali svätosť tvojho mena a tvoju vznešenosť, a potom nás už kliatby nebudú zvádzať.
Učiň, aby naše srdce radostne prespevovalo a aby sme sa stali národom, ktorý ťa oslavuje a ohlasuje tvoje zázračné skutky. Amen!

 

Predchádzajúce

Boh je láska a sloboda (páter Ljubo Kurtovič OFM)

Ďalej

Kto sa modlí, nebojí sa (Terézia Gažiová)