Pod Máriiným pohľadom (Terézia Gažiová)

„Pozerám sa na vás“… začína svoje posolstvo Panna Mária. „Pre mňa sú počas zjavenia najkrajšie Máriine oči.“ Opisuje nám svoju skúsenosť zo stretnutí s Pannou Máriou počas zjavení vizionár Jakub. „Keď sa pozerám do jej očí, vidím v nich toľko lásky a zároveň ju cítim vo svojom srdci. Pohľad Panny Márie hovorí za všetko. I ja ako každý človek mám veľa otázok, ktoré by som sa jej rád opýtal, ale keď stojím pred ňou, tak sú tie otázky zbytočné. Vtedy mnohým veciam rozumiem jednoducho preto, že sa na ňu pozerám. Pohľadom do očí Panny Márie dostanem odpovede na všetky otázky, ktoré som chcel položiť.“

Pod týmto pohľadom sa nachádzame my všetci, všetky jej deti. Vizionári nám hovoria: „My nemáme privilégium, že vidíme Pannu Máriu, ona je matkou všetkých nás. Miluje nás rovnako, pozerá sa na nás všetkých rovnakou láskou“.

Jej láska hľadá našu lásku. Často nám opakuje, že sa chce pozerať našimi očami. Pomáhať druhým našimi rukami. Je to možné. Vidíme to na príkladoch tých, ktorí ju milujú. Vizionárka Mirjana hovorí o svojom stretnutí s pápežom Jánom Pavlom II.: „Nikdy nezabudnem na lásku, ktorá vyžarovala zo Svätého Otca. To čo som pri ňom cítila sa podobalo na to, čo cítim pri Panne Márii. Pozerať sa mu do očí bolo ako pozerať sa do jej očí“.

Dôverné priateľstvo s Pannou Máriou nás skutočne robí podobnými matke. Tak ako sa hovorí, povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti poviem, kto si. Mária nás volá k návratu k Bohu a to znamená návrat k láske. V jednom posolstve nám so slzami v očiach trikrát zopakovala: „ Boh je láska, Boh je láska, Boh je láska. “

A v inom nám hovorí: „Moje meno je láska. To je to, prečo som s vami tak veľa času, pretože ma k vám posiela veľká láska. Žiadam od vás to isté“ (2.3.2007). Mária nás  svojou láskou prebúdza k životu, potrebuje nás. Zveruje nám misiu – milovať ako ona. Neúnavne nám pripomína, že to môžeme dosiahnuť, ak budeme žiť jej hlavné posolstvá: modliť sa srdcom každý deň ruženec, rozjímať a žiť Božie slovo, často prijímať Eucharistiu, postiť sa o chlebe a vode každú stredu a piatok, mesačne sa spovedať.

Dnes nám hovorí, že sme sa stratili. Rozhodnúť sa pre lásku znamená vždy byť nájdený a znovu byť na správnej ceste. Ježiš mohol všetko urobiť silou, ale vybral si cestu lásky, poučuje nás Mária. „S tou istou dobrotou a veľkodušnosťou zaobchádzajte s dušami, ktoré stretáte. Nech ich vaša láska obracia. Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať.“

Sila Máriinej lásky sa prejavuje cez životy miliónov pútnikov z celého sveta, ktorí prešli Medžugorím a vo svojich domovoch šíria jej posolstvo nádeje tým, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Buďme to i my celým srdcom, s vďačnosťou odpovedajme na Máriino volanie, buďme modlitbou a láskou ako ona. I my sme dôležití pri tom veľkom pláne, ktorý Boh riadi cez Medžugorie. Boh chce obrátiť celý svet a pozvať ho k spáse a na cestu k nemu, ktorý je počiatok aj koniec všetkého bytia.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme ti za 40 rokov prežitých pod tvojim milujúcim pohľadom prostredníctvom Márie. Otvárame ti svoje srdcia, Matka naša, dovoľujeme ti zahľadieť sa na nás, aby si nás  premenila svojou láskou a urobila podobnými tebe. Pomôž nám zanechať hriech a zaoberať sa láskou. Nech sa naplní prostredníctvom nás tvoj prísľub: „Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a láska zavládne svetom“. Amen.

Predchádzajúce

Plody Medžugoria v mojom živote

Ďalej

Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)