Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2016

„Drahé deti! S veľkou radosťou vám dnes prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj. Otvorte svoje srdcia, deti moje, a buďte radostní, že ho môžete prijať. Nebo je s vami a bojuje za pokoj vo vašich srdciach, rodinách i vo svete a vy, deti moje, pomôžte svojimi modlitbami, aby sa tak stalo. Žehnám vás s mojím Synom Ježišom a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej a aby váš pohľad a srdce vždy boli upriamené na nebo a večnosť. Takto sa otvoríte Bohu a jeho plánom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Výročné zjavenie Jakubovi Čolovi, 25. december 2016

Pri poslednom každodennom zjavení, 12. septembra 1988, Panna Mária Jakubovi Čolovi povedala, že bude mať zjavenie raz ročne, a to 25. decembra, na Vianoce. Tak tomu bolo i tento rok. Jakub nám potom odovzdal posolstvo:

„Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Deti, prišla som sem ako Kráľovná pokoja a aj keď som vás toľkokrát pozvala, aby ste sa modlili za pokoj, deti, vaše srdcia sú nepokojné. Hriech vám bráni, aby ste sa úplne otvorili milosti a pokoju, ktoré vám chce Boh darovať! Žiť pokoj, deti moje, znamená mať pokoj najprv vo svojich srdciach a byť úplne odovzdaný Bohu a jeho vôli. Nehľadajte pokoj a radosť v pozemských veciach, pretože to všetko je pominuteľné. Túžte po dokonalom milosrdenstve a pokoji, ktorý pochádza iba od Boha a len tak budú vaše srdcia naplnené skutočnou radosťou. Iba takýmto spôsobom sa budete môcť stať svedkami pokoja v tomto nepokojnom svete. Som vaša matka a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2016

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. január 2017