Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2016

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k modlitbe. V tomto milostivom čase mi Boh dovolil, aby som vás viedla k svätosti a jednoduchému životu, aby ste v malých veciach odkryli Boha Stvoriteľa, zamilovali sa do neho a aby sa váš život stal vďakou Najvyššiemu za všetko, čo vám dáva. Deti moje, nech je váš život v láske darom pre druhých a Boh vás požehná a vy vydávajte svedectvo nezištne – z lásky k Bohu. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. októbra 2016

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2016