Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. októbra 2016

„Drahé deti! Dnes vás pozývam: modlite sa za pokoj! Zanechajte sebectvo a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Bez nich nemôžete zmeniť svoj život. Žijúc modlitbu budete mať pokoj. Keď budete žiť v pokoji, pocítite potrebu vydávať svedectvo, pretože odkryjete Boha, ktorého teraz cítite vzdialeného. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa a dovoľte Bohu, aby vstúpil do vašich sŕdc. Vráťte sa k pôstu a spovedi, aby ste zvíťazili nad zlom vo vás a okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“.

Foto: medjugorje-info.com

Predchádzajúce

Nech sa vám modlitba stane životom… (M.M.)

Ďalej

1-8 november: modlitba za duše v očistci