Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. októbra 2016

„Drahé deti! Dnes vás pozývam: modlite sa za pokoj! Zanechajte sebectvo a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Bez nich nemôžete zmeniť svoj život. Žijúc modlitbu budete mať pokoj. Keď budete žiť v pokoji, pocítite potrebu vydávať svedectvo, pretože odkryjete Boha, ktorého teraz cítite vzdialeného. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa a dovoľte Bohu, aby vstúpil do vašich sŕdc. Vráťte sa k pôstu a spovedi, aby ste zvíťazili nad zlom vo vás a okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“.

Foto: medjugorje-info.com

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. september 2016

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. november 2016