Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. september 2016

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa vám modlitba stane životom. Len tak sa vaše srdce naplní pokojom a radosťou. Boh bude blízko pri vás a vy ho vo svojom srdci pocítite ako priateľa. Budete sa s ním rozprávať ako s niekým koho poznáte a, deti moje, budete mať potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci a vy budete zjednotení v ňom. Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Modlitba za pokoj 2016 vo Viendni: priamy prenos

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. októbra 2016