Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2018

Drahí naši priatelia!

Zo srdca vám prajeme požehnané vianočné sviatky. Nech dieťa Ježiš, Kráľ pokoja naplní naše srdcia a rodiny pokojom a láskou, dôverou v jeho dobrotu a nekonečné milosrdenstvo.

V modlitbe sme s vami.

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Prinášam vám môjho Syna Ježiša, ktorý je Kráľ pokoja. On vám dáva pokoj a nech nie je len pre vás, ale, deti moje, prinášajte ho druhým v radosti a pokore. Ja som s vami a modlím sa za vás v tomto milostivom čase, ktorý vám chce Boh darovať. Moja prítomnosť je znakom lásky tu, kým som s vami, aby som vás chránila a viedla k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2018, Výročné zjavenie Jakubovi Čolovi

„Drahé deti, v tento milostivý deň vás zvlášť pozývam k láske. Deti moje, Boh vás nesmierne miluje, a preto, deti moje, plní dôvery, nepozerajúc nazad a bez strachu, úplne mu odovzdajte vaše srdcia, aby ich Boh naplnil svojou láskou. Nebojte sa veriť jeho láske a milosrdenstvu, pretože jeho láska je silnejšia od každej vašej slabosti a strachu. Preto, deti moje, plní lásky vo vašich srdciach dôverujte Ježišovi a povedzte mu svoje áno, pretože on je jedinou cestou, ktorá vás vedie k večnému Otcovi.“

 

Predchádzajúce

Jakov Čolo

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. januára 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú