Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2017

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste svoju vieru hlboko prežívali a prosili Všemohúceho, aby ju posilnil tak, žeby ju búrky a víchrice nemohli zlomiť. Nech koreňmi vašej viery budú modlitba a nádej vo večný život. A už teraz, deti  moje, pracujte na sebe v tomto milostivom čase, v ktorom vám Boh dáva milosť, aby ste sa cez odriekanie a pozvanie k obráteniu stali ľuďmi jasnej a vytrvalej viery a nádeje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Foto: http://www.queridosfilhos.org.br

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.január 2017

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. marec 2017