Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.január 2017

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj – pokoj v ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete. Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu, vrátiť vás ku všetkému tomu, čo je ľudské a v srdciach zničiť všetky city k Bohu a Božím veciam. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti materializmu, modernizmu  a egoizmu, ktorý vám ponúka svet. Deti moje, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa  s mojím Synom Ježišom prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Foto: Foto Ðani

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. január 2017

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2017