Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Boh ma pozval, aby som vás viedla k nemu, pretože on je vaša sila. Preto vás pozývam, aby ste sa k nemu modlili, v neho dôverovali, pretože on je vaše útočisko pred každým zlom, ktoré striehne a odnáša duše ďaleko od milosti a radosti, ku ktorým ste všetci pozvaní. Deti moje, žite raj tu na zemi, aby vám bolo dobre a Božie prikázania nech sú pre vás svetlom na vašej ceste. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Foto: www.medjugorje.ws

Predchádzajúce

Homília Mons. Henryka Hosera, apoštolského vizitátora, počas jeho inauguračnej sv. omši v Medžugorí, 22.07.2018

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú