Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Toto je milostivý čas. Deti moje, viac sa modlite, menej rozprávajte a dovoľte Bohu, aby vás viedol cestou obrátenia. Ja som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

Foto: medjugorje.ws

 

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

Ďalej

1984