Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Toto je deň, ktorý mi dal Pán, aby som sa mu poďakovala za každého z vás, za tých, ktorí sa obrátili a prijali moje posolstvá a vydali sa cestou obrátenia a svätosti. Radujte sa, deti moje, pretože Boh je milosrdný a všetkých vás miluje svojou nesmiernou láskou a vedie vás po ceste spásy prostredníctvom môjho príchodu sem. Všetkých vás milujem a dávam vám svojho Syna, aby vám on daroval pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25.06.2018

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 3 minúty (18.39 h – 18.42 h) , bolo v Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala:

Panna Mária nám dala toto posolstvo: „Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.” Panna Mária bola radostná a všetkých nás požehnala svojim materinským požehnaním.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie vizionárovi Ivanovi 22.6.2018 o 22.00 na hore Podbrdo

Ďalej

Homília na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa – Medžugorie – 24. júna 2018 – páter Marinko Šakota