Posolstvo Panny Márie vizionárovi Ivanovi 22.6.2018 o 22.00 na hore Podbrdo

“Drahé deti, aj dnes vás pozývam k pokoju. Rozhodnite sa pre pokoj. Rozhodnite sa pre Ježiša. On je váš pokoj. Kráčajte spolu s ním. Buďte mojimi apoštolmi pokoja. Preto sa modlite a buďte neúnavní v modlitbe. Modlím sa za vás všetkých a za všetkých sa prihováram u svojho Syna. Ďakujem vám drahé deti za vytrvalosť. Za to, že konáte dobro a za to, že spolu s vami uskutočňujem svoje plány mojim príchodom sem.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie vizionárovi Ivanovi 15.6.2018 o 22.00 na hore Podbrdo, pri stretnutí modlitbovej skupiny

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú