Pozývame vás prežiť prvú sobotu 4.7.2020 duchovne zjednotení s nami v Medžugorí

Pozývame vás prežiť prvú sobotu 4.7.2020 duchovne zjednotení s nami v Medžugorí za Máriine plány pokoja, jej úmysly a víťazstvo Nepoškvrneného Srdca.

 Potešme Pannu Máriu s úmyslom odčiniť urážky voči jej Nepoškvrnenému Srdcu:

  1. Svätá spoveď
  2. Svätá omša a prijímanie
  3. Modlitba ruženca (rozjímanie aspoň 15 minút)

 „Sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse.“

 Viac na info:

 https://svetlomariino.sk/2020/05/modlitbove-stretnutie-v-prvu-sobotu/

 https://svetlomariino.sk/2020/05/pat-prvych-sobot/

Môžete nám písať vaše prosby, úmysly, ktoré odovzdáme Panne Márii na Podbrde v modlitbe ruženca.

Videozáznam modlitby ruženca nájdete na stránke https://svetlomariino.sk v sobotu ráno.

 Ďakujeme vám za vaše modlitby a obety.

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie, 02.07.2020

Ďalej

Homília, Medžugorie, 3.7.2020