Rozhodnutie pre život (Terézia Gažiová)

Na začiatku adventu prichádza k nám Mária s misiou: „Najvyšší ma posiela k vám, aby som vás učila modlitbe“. Keď sa Ježiš modlil, jeho učeníci boli fascinovaní. Jeden z nich zvolal: „Pane nauč nás modliť sa“. Dnes nás Mária učí modliť sa ako Ježiš.

Medžugorie sa nazýva jej školou modlitby. Vizionár Ivan sa delí so svojou skúsenosťou: „Panna Mária nás pozýva do školy modlitby, v ktorej neexistujú prázdniny. Kto sa chce modliť lepšie, musí sa modliť viac. Modliť sa viac je osobné rozhodnutie a modliť sa lepšie je milosť daná tým, ktorí sa modlia viac“.

Mária nás učí, že modlitba je milosrdná láska, modlitba zachraňuje svet. Môžeme povedať, že Mária je modlitbou. Pozvaní sme byť jej podobní. V posolstvách nám hovorí: „Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého počiatku povedali „áno“ môjmu pozvaniu“ (25.2.2014). „Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky“ (25.4.2014). „Buďte modlitbou a odbleskom Božej lásky pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a Božích prikázaní“ (25.7.2017). „Deti moje, nedovoľte, aby vietor nenávisti a nepokoja vládol vo vás a okolo vás. Deti moje, vy ste pozvaní byť láskou a modlitbou“ (5.4.2019).

Mária vystiera ruky k Bohu, a potom ich vystiera k nám. Všetko, čo prijíma od neho patrí nám, jej deťom. To je postoj, ktorý nás učí mať v modlitbe. Prijímať milosti od Boha a  slúžiť blížnym ako ona.

Počas pozemského života v radosti i bolesti Mária nestrácala Boha z mysle, neustále bola ponorená v Božej láske. Napriek ťažkostiam, nebezpečenstvám zotrvávala v modlitbe s jedinou  túžbou – uskutočniť všetko, čo si praje Otec.

V jej posolstvách nachádzame pozvanie modliť sa neustále, modliť sa ráno i večer. Modliť sa k Duchu Svätému. Modlitbou ruženca vracať sa k Bohu. Rozjímaním evanjelia modliť sa slovami života. Klaňať sa Ježišovi v Sviatosti oltárnej a prijímať osobitné milosti. Modliť sa pod krížom, prijímať utrpenie s Ježišom a byť si istý, že to je najsilnejšia modlitba. Modlitbou a pôstom zastaviť zlo i vojny. Modlitbou a láskou zmeniť svet.

Učí nás že je potrebná modlitba osobná i spoločná. Zvlášť nás pozýva modliť sa spoločne v rodinách. Hovorí nám: „Samotní nič nezmôžete, ale spoločne so mnou môžete zastaviť zlo a zmeniť tento svet. Preto som s vami, aby som vás viedla, aby ste sa rozhodli pre obrátenie a život, a nie pre smrť“.

Mária nás vedie k Ježišovi, denne rozjímať a žiť Ježišove slová. Jej pozvanie: „Rozhodnite sa pre život a nie smrť“ je ozvena evanjelia: „Slová, ktoré som vám povedal sú duch a život“. Keď sa vzdialime od Ježišovho učenia, vyberáme si smrť.

Očakávajme s Máriou Ježišovo narodenie rozjímaním Božieho slova, aby sa Ježiš narodil v našich srdciach i rodinách.

Modlitba: Mária, s vďačnosťou sa odovzdávame tvojmu vedeniu. Pozeráme oduševnení na tvoj príklad modlitby vo všetkých udalostiach života. V radosti a vďake, v bolesti i utrpení, vo všednosti každodenných povinnosti urob nás podobnými tebe. Teba nikto a nič nemohlo zastaviť v plnení vôle Otca. Prosíme ťa, uč nás to. S tebou sa rozhodujeme pre život a obrátenie. Osobitne ti odovzdávame tých, ktorí sa vedome rozhodujú pre smrť, nech sa ich dotkne tvoja láska a privedie ich k obráteniu. Chceme ti pomáhať modlitbou, obetou, dobrými skutkami, aby sa uskutočnilo všetko, čo si praje prostredníctvom teba nebeský Otec. Amen.

Predchádzajúce

Pred svätou omšou sa modlite k Duchu Svätému (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Modlitba, nádej a viera (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)