1. Domov
  2. Blogs for 2020

Rok: 2020

2020
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti, prinášam vám malého Ježiša, ktorý vám prináša pokoj. On je minulosť, prítomnosť a budúcnosť vášho života. Deti moje, nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť, pretože vy ste vyvolení, aby ste pri každej…

Aktuality
Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2020, cez vizionára Jakova Čola

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2020, cez vizionára Jakova Čola

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že neexistuje svetlo vo vašom živote. On je tu a nikdy vás neopustil ani sa od vás nevzdialil. Svetlo…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 9.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 9.deň

  DEVIATY DEŇ – MÁRIINA MODLITBA „Velebí moja duša Pán a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ Z Máriinho…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 8.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 8.deň

ÔSMY DEŇ – MÁRIINA POSLUŠNOSŤ „Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty,…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 7.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 7.deň

SIEDMY DEŇ – MÁRIINA CHUDOBA „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14,  25–33). Panna Mária, sa zriekla toho, čo je pre nás ľudí najťažšie, a…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 6.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 6.deň

  ŠIESTY DEŇ – MÁRIINA ČISTOTA Anjel pozdravil Máriu slovami: „Raduj sa, pretože si plná milosti!“ Si plná skutočnej krásy. Máriina krása spočíva v nevinnosti jej duše, v čistote jej citov, v jej srdci, ktoré…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 5.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 5.deň

  PIATY DEŇ – MÁRIINA TRPEZLIVOSŤ V chorvátskom jazyku má slovo trpezlivosť (strpljenje) niečo spoločné so slovom utrpenie (trpljenje). Život Panny Márie na ceste viery nebol ľahký, prežila tridsať rokov Božieho mlčania. Boli to roky…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 4.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 4.deň

  ŠTVRTÝ DEŇ – MÁRIINA NÁDEJ Pápež Benedikt XVI. povedal: „Človek je živý, kým čaká, kým v jeho srdci žije nádej.“ Panna Mária vedela čakať, byť trpezlivá, deň čo deň odovzdávala svoj život Bohu, dokonca…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 3.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 3.deň

TRETÍ DEŇ –  MÁRIINA VIERA „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán!” (Lk 1, 45). Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, potvrdzuje to, čo Mária nosí vo svojom srdci i v svojom lone.…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 2.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 2.deň

DRUHÝ DEŇ –  MÁRIINA LÁSKA „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.“ (Lk 1,39-40) Mária nemyslí na…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15. – 23. decembra 2020

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15. – 23. decembra 2020

Pochválený buď Ježiš Kristus!  Milí priatelia, dnes začíname novénu pred sviatkom narodenia Pána.  Pridajte sa k nám:)  Nech nás Panna Mária svojimi cnosťami pripraví na Ježišov príchod. Modlitbu novény nájdete každý deň na:  www.svetlomariino.sk https://www.facebook.com/svetlomariino V radostnom…

Aktuality
Svedectvá z 33 – dňových duchovných cvičení zasvätenia ukončených 08.12.2020.

Svedectvá z 33 – dňových duchovných cvičení zasvätenia ukončených 08.12.2020.

Nikdy som nebola v Medžugorí. Ďakujem Bohu za dar Medžugoria za to, že je vynaliezavý. Ďakujem za vás, že konáte a počúvate vnuknutia ako priblížiť Máriine posolstvá, že sa Panna Mária mohla dotýkať môjho srdca…

Aktuality
Medžugorský večer

Medžugorský večer

Drahí priatelia, pozývame Vás modliť sa spoločne za Máriine plány pokoja, jej úmysly a víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca.