1. Domov
  2. Blogs for 2020

Rok: 2020

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 2.deň

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 2.deň

DRUHÝ DEŇ –  MÁRIINA LÁSKA „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.“ (Lk 1,39-40) Mária nemyslí na…

Aktuality
Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15. – 23. decembra 2020

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15. – 23. decembra 2020

Pochválený buď Ježiš Kristus!  Milí priatelia, dnes začíname novénu pred sviatkom narodenia Pána.  Pridajte sa k nám:)  Nech nás Panna Mária svojimi cnosťami pripraví na Ježišov príchod. Modlitbu novény nájdete každý deň na:  www.svetlomariino.sk https://www.facebook.com/svetlomariino V radostnom…

Aktuality
Svedectvá z 33 – dňových duchovných cvičení zasvätenia ukončených 08.12.2020.

Svedectvá z 33 – dňových duchovných cvičení zasvätenia ukončených 08.12.2020.

Nikdy som nebola v Medžugorí. Ďakujem Bohu za dar Medžugoria za to, že je vynaliezavý. Ďakujem za vás, že konáte a počúvate vnuknutia ako priblížiť Máriine posolstvá, že sa Panna Mária mohla dotýkať môjho srdca…

Aktuality
Medžugorský večer

Medžugorský večer

Drahí priatelia, pozývame Vás modliť sa spoločne za Máriine plány pokoja, jej úmysly a víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca.

2020
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlite sa, deti moje, aby sa malý Ježiš narodil vo vašich srdciach. Otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý sa dáva každému z vás. Boh ma poslal,…

24.11.2020 – Modlitba za lásku

Modlitba za lásku

Aktuality
20. výročie smrti pátra Slavka Barbariča

20. výročie smrti pátra Slavka Barbariča

„Ľudia prichádzajú do Medžugoria nie preto, že naša Hercegovina je krásna (aj keď taká je). Prichádzajú preto, lebo Boh pozýva každého z nich. Moja služba je – pomáhať im a slúžiť im“ (páter Slavko Barbarič). Páter Slavko…

31. deň 23.11.2020

„Skúšky sú pozvaním, aby sme sa buď k Bohu vrátili, alebo sa mu ešte viac otvorili. Aby sme sa neukolísali v našich programoch a nestratili sa na našich cestách. Skúšky očisťujú ľudské úmysly.“  (V škole lásky)