1. Domov
  2. Blogs for 2020

Rok: 2020

30. deň 22.11.2020

„Netreba sa báť vo svojej zranenosti rozpoznať hriech, pretože Kristus povedal, že neprišiel súdiť, ale vziať vinu na seba. A kto vyzná svoj hriech, nie je odsúdený, ale vyznať hriech v skutočnosti znamená zmeniť sa.“ (Modlite sa…

29. deň 21.11.2020

„Myslieť a rozjímať o Kristovi, ktorý trpí, stretať sa s ním a prebývať s ním, znamená odkrývať pravú lásku a v nej neustále rásť.“ (V škole lásky)

28.deň 20.11.2020

„Láska je milosť a dar od Boha, ale môže sa rozvíjať, len ak človek začne spolupracovať s touto milosťou.“ (V škole lásky)

27. deň 19.11.2020

„Všetko, čo budeš robiť, nerob preto, aby ťa ľudia milovali, pretože ľudia nie vždy milujú, a budeš sklamaný. Ale všetko, čo budeš robiť, rob z lásky k ľuďom.“

26. deň 18.11.2020

„Keď niet lásky, všetky dvere sú doširoka otvorené zlu a hriechu. Všetky vojny, konflikty v rodinách i medzi jednotlivcami, všetok nedostatok, nespravodlivosti, vraždy, potraty – všetko je to následok nedostatku lásky voči životu a Darcovi života, Stvoriteľovi všetkého.“

25. deň 17.11.2020

„Kresťan je na ceste svätosti a svojím životom oddeleným od hriechu a zla pomáha iným rozhodnúť sa zanechať zlo...“

24. deň 16.11.2020

„Kto je slobodný a miluje, bude mať vo svojom srdci pokoj a ticho, vďaka ktorému sa stane schopným počuť iných okolo seba a počuť Boha.“

23. deň 15.11.2020

„Svätosť je pozvanie ku konkrétnemu životu v láske k Bohu a bratom. Znamená to predovšetkým uzdravenie vzťahu s Bohom a ľuďmi a rast v láske, viere a nádeji.“

22. deň 14.11.2020

„Kto neodpúšťa, jeho láska je krátkodobá a podmienená mnohými podmienkami.“

21. deň 13.11.2020

„Milovať a byť milovaný je základná a najhlbšia túžba každého človeka.“