1. Domov
  2. Aktuality

Kategória: Aktuality

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. november 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. november 2015

„Drahé deti, znovu vám chcem hovoriť o láske. Zhromaždila som vás okolo seba v mene môjho Syna podľa jeho vôle. Želám si, aby ste mali pevnú vieru prameniacu z lásky. Pretože tie moje deti, ktoré…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2015

„Drahé deti! Moja modlitba je i dnes za vás všetkých, zvlášť za všetkých tých, ktorí si zatvrdili srdcia k môjmu pozvaniu. Žijete v dňoch milosti a neuvedomujete si dary, ktoré vám Boh dáva skrze moju prítomnosť. Deti moje, rozhodnite sa aj…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.september 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.september 2015

„Drahé deti! Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše srdcia pevnou vierou. Modlitba a viera  naplní vaše srdcia láskou a radosťou a stanete sa znakom pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Deti moje, navzájom sa povzbudzujte k modlitbe srdcom, aby…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.septembra 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.septembra 2015

„Drahé deti, drahí moji apoštoli lásky, moji nositelia pravdy, znovu vás pozývam a zhromažďujem okolo seba, aby ste mi pomohli. Aby ste pomohli všetkým mojím deťom smädným po láske a pravde – smädným po mojom Synovi. Ja som milosť poslaná…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 25. august 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 25. august 2015

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli modlitbou. Nech sa vám modlitba stane krídlami pre stretnutie s Bohom. Svet sa nachádza v okamihu pokušenia, pretože zabudol a opustil Boha. Preto vy, deti moje, buďte tí, ktorí hľadajú…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 2. august 2015 cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja , 2. august 2015 cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú

„Drahé deti, ako matka, ktorá miluje svoje deti, vidím aký ťažký je čas, ktorý žijete. Vidím vaše utrpenie, ale musíte vedieť, že nie ste sami. Môj Syn je s vami. On je všadeprítomný. Je neviditeľný,…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.máj 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.máj 2015

„Drahé deti!  Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých pozývam: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, deti moje, aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. máj 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. máj 2015

„Drahé deti, otvorte svoje srdcia a pokúste sa pocítiť ako veľmi vás milujem a ako veľmi si prajem, aby ste milovali môjho Syna. Želám si, aby ste ho čo najlepšie spoznali, pretože je nemožné spoznávať ho a nemilovať…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2015

„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vás viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený zo všetkých pozemských vecí. Vy, deti moje, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil a…

Aktuality
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25 marec 2015

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25 marec 2015

„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dovoľuje, aby som bola s vami a viedla vás na ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti pokušeniam …