1. Domov
  2. Rozjímania na každý deň

Kategória: Rozjímania na každý deň

Rozjímania na každý deň
5. deň: Mária, Matka Cirkvi

5. deň: Mária, Matka Cirkvi

5. deň: Mária, Matka Cirkvi Zasvätenie celej našej bytosti V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Ó Láska, Duchu Svätý, ty si v Najsvätejšej Trojici nevýslovným bozkom, ktorý‘ tvorí mocné puto…

Rozjímania na každý deň
4. deň: Mária, Kráľovná pokoja

4. deň: Mária, Kráľovná pokoja

4. deň: Mária, Kráľovná pokoja Zasvätenie sa Panne Márii, Kráľovnej pokoja V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Ó, Boží Duch, Duch svetla a pravdy, svojou božskou milosťou napĺňaj ma ustavične.…

Rozjímania na každý deň
3. deň: Mária, Kráľovná jednoty

3. deň: Mária, Kráľovná jednoty

3.deň: Mária, Kráľovná jednoty Zasvätenie sa pre jednotu Cirkvi V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Keď za nás dávaš život, odovzdávaš svojho Ducha Otcovi a zhromažďuješ spasené ľudstvo: z tvojho…

Rozjímania na každý deň
2. deň: Mária, Kráľovná sŕdc

2. deň: Mária, Kráľovná sŕdc

2. deň: Mária, Kráľovná sŕdc Zasvätenie sa Márii Kráľovnej V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Ó Duchu Svätý, Boh-Láska, puto lásky Svätej Trojice, tvojím spočinutím a slasťou je prebývať s…

Rozjímania na každý deň
1. deň: Korunovanie Panny Márie

1. deň: Korunovanie Panny Márie

1. deň: Korunovanie Panny Márie Mária v lone Svätej Trojice V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Ó, môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi úplne zabudnúť na seba, aby…

Rozjímania na každý deň
7. deň: Turice lásky

7. deň: Turice lásky

Týždeň v tieni Ducha Svätého 7.deň: Turice lásky Stať sa rytierom Nepoškvrnenej V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Pane, zošli svojho Ducha, a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme.…

Rozjímania na každý deň
6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme

6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme

Týždeň v tieni Ducha Svätého 6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme Zasvätenie všetkého, čo v nás ešte nie je zasvätené V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA…

Rozjímania na každý deň
5. deň: Prostredníčka všetkých milostí

5. deň: Prostredníčka všetkých milostí

Týždeň v tieni Ducha Svätého 5. deň: Prostredníčka všetkých milostí Zasvätenie sa Márii ako prostredníčke V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duch Svätý, Duch Tešiteľ, ty si v deň Turíc…

Rozjímania na každý deň
4. deň: Utešiteľka, nevesta Utešiteľa

4. deň: Utešiteľka, nevesta Utešiteľa

Týždeň v tieni Ducha Svätého 4. deň: Utešiteľka, nevesta Utešiteľa Zasvätenie sa Utešiteľke zarmútených V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Kráľ nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, ty si všade a všetko napĺňaš,…

Rozjímania na každý deň
3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha

3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha

Týždeň v tieni Ducha Svätého 3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha Zasvätenie chariziem a darov Ducha Svätého V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Svätý, zroď a formuj Božie deti…

Rozjímania na každý deň
2. deň: Púť viery

2. deň: Púť viery

Týždeň v tieni Ducha Svätého 2. deň: Púť viery Zasvätenie božských čností V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Prevrav, Duchu Svätý, stvoriteľskou mocou, otvor v srdci prameň s čistou, spásnou vodou,…

Rozjímania na každý deň
1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého

1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého

Týždeň v tieni Ducha Svätého 1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého Zasvätenie nášho priľnutia k Duchu Svätému V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Ó stravujúci Oheň, Duchu lásky, vzbĺkni vo…

Rozjímania na každý deň
7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie Máriinho Srdca

7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie Máriinho Srdca

Týždeň v Ježišovom Srdci 7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie Máriinho Srdca Zasvätenie všetkej lásky na svete V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Ó Ježišu, vieme, že si…

Rozjímania na každý deň
6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca

6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca

Týždeň v Ježišovom Srdci 6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca Obnova krstných sľubov V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Svätý, zapáľ ma, Oheň Boží, stravuj ma,…

Rozjímania na každý deň
5. deň: Máriina samota

5. deň: Máriina samota

Týždeň v Ježišovom Srdci 5. deň: Máriina samota Zasvätenie našej samoty V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Presvätý a plný lásky, daj počuť mi tvoj milý, nežný hlas. Pred…