1. Domov
  2. Rozjímania na každý deň

Kategória: 33-dňova príprava k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Rozjímania na každý deň
7. deň: Turice lásky

7. deň: Turice lásky

Týždeň v tieni Ducha Svätého 7.deň: Turice lásky Stať sa rytierom Nepoškvrnenej V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Pane, zošli svojho Ducha, a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme.…

Rozjímania na každý deň
6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme

6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme

Týždeň v tieni Ducha Svätého 6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme Zasvätenie všetkého, čo v nás ešte nie je zasvätené V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA…

Rozjímania na každý deň
5. deň: Prostredníčka všetkých milostí

5. deň: Prostredníčka všetkých milostí

Týždeň v tieni Ducha Svätého 5. deň: Prostredníčka všetkých milostí Zasvätenie sa Márii ako prostredníčke V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duch Svätý, Duch Tešiteľ, ty si v deň Turíc…

Rozjímania na každý deň
4. deň: Utešiteľka, nevesta Utešiteľa

4. deň: Utešiteľka, nevesta Utešiteľa

Týždeň v tieni Ducha Svätého 4. deň: Utešiteľka, nevesta Utešiteľa Zasvätenie sa Utešiteľke zarmútených V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Kráľ nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, ty si všade a všetko napĺňaš,…

Rozjímania na každý deň
3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha

3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha

Týždeň v tieni Ducha Svätého 3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha Zasvätenie chariziem a darov Ducha Svätého V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Svätý, zroď a formuj Božie deti…

Rozjímania na každý deň
2. deň: Púť viery

2. deň: Púť viery

Týždeň v tieni Ducha Svätého 2. deň: Púť viery Zasvätenie božských čností V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Prevrav, Duchu Svätý, stvoriteľskou mocou, otvor v srdci prameň s čistou, spásnou vodou,…

Rozjímania na každý deň
1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého

1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého

Týždeň v tieni Ducha Svätého 1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého Zasvätenie nášho priľnutia k Duchu Svätému V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Ó stravujúci Oheň, Duchu lásky, vzbĺkni vo…

Rozjímania na každý deň
7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie Máriinho Srdca

7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie Máriinho Srdca

Týždeň v Ježišovom Srdci 7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie Máriinho Srdca Zasvätenie všetkej lásky na svete V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Ó Ježišu, vieme, že si…

Rozjímania na každý deň
6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca

6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca

Týždeň v Ježišovom Srdci 6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca Obnova krstných sľubov V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Svätý, zapáľ ma, Oheň Boží, stravuj ma,…

Rozjímania na každý deň
5. deň: Máriina samota

5. deň: Máriina samota

Týždeň v Ježišovom Srdci 5. deň: Máriina samota Zasvätenie našej samoty V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Presvätý a plný lásky, daj počuť mi tvoj milý, nežný hlas. Pred…

Rozjímania na každý deň
4. deň: Spoluúčasť na vykúpení, Ženích krvi

4. deň: Spoluúčasť na vykúpení, Ženích krvi

Týždeň v Ježišovom Srdci 4. deň: Spoluúčasť na vykúpení, Ženích krvi Zasvätenie utrpenia V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Oheň a svetlo, čo žiari na Kristovej tvári, oheň, ktorého príchod…

Rozjímania na každý deň
3. deň: Nájdenie Ježiša v chráme

3. deň: Nájdenie Ježiša v chráme

Týždeň v Ježišovom Srdci 3. deň: Nájdenie Ježiša v chráme Zasvätenie období vyprahnutosti, v ktorých nepociťujeme Božiu prítomnosť V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Svätý, zapálil si v nás oheň;…

Rozjímania na každý deň
2. deň: Matka Slova Rozhovor s Máriou

2. deň: Matka Slova Rozhovor s Máriou

Týždeň v Ježišovom Srdci 2. deň: Matka Slova Rozhovor s Máriou Zasvätenie našich myšlienok a slov V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉH Duchu Svätý, božský Zástanca, Otec chudobných, Tešiteľ zarmútených,…

Rozjímania na každý deň
1. deň: Zjednotenie s Kristovou ľudskou prirodzenosťou

1. deň: Zjednotenie s Kristovou ľudskou prirodzenosťou

Týždeň v Ježišovom Srdci 1.deň: Zjednotenie s Kristovou ľudskou prirodzenosťou Zasvätenie našich skutkov V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Môj Bože, večný Utešiteľ, klaniam sa ti, si svetlom a životom…

Rozjímania na každý deň
7. deň: Máriino zasvätenie v chráme

7. deň: Máriino zasvätenie v chráme

Týždeň v Otcovom lone 7. deň: Máriino zasvätenie v chráme Zasvätenie našich záväzkov voči Bohu (Rehoľné sľuby a prísľuby, ktorými sme sa Bohu zaviazali) V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO…