1. Domov
  2. Rozjímania na každý deň

Kategória: 33-dňova príprava k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Rozjímania na každý deň
6. deň: Máriino detstvo

6. deň: Máriino detstvo

Týždeň v Otcovom lone 6. deň: Máriino detstvo Zasvätenie sa duchu detstva V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Poponáhľajte sa teda prijať Svätého Ducha, ktorý od Boha vychádza, aby ste…

Rozjímania na každý deň
5. deň: Nepoškvrnené počatie Utvorenie Máriinho srdca

5. deň: Nepoškvrnené počatie Utvorenie Máriinho srdca

Týždeň v Otcovom lone 5. deň: Nepoškvrnené počatie Utvorenie Máriinho srdca Zasvätenie našej schopnosti milovať V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Najvyšší Bože, vzdávam ti vďaky za to, že si…

Rozjímania na každý deň
4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca

4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca

Týždeň v Otcovom lone 4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca Zasvätenie nášho dôverného vzťahu s Bohom V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Svätý, nech nám pomáha tvoja milosť, a…

Rozjímania na každý deň
3. deň: Kráľovná vesmíru

3. deň: Kráľovná vesmíru

Týždeň v Otcovom lone  3. deň: Kráľovná vesmíru Zasvätenie držiteľov moci V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Príď, Duchu Svätý, tvorivý,  príď svojich verných navštíviť,  naplň nám srdcia milosťou, ktoré…

Rozjímania na každý deň
2. deň: Nevesta Božích zámerov

2. deň: Nevesta Božích zámerov

Týždeň v Otcovom lone 2.deň: Nevesta Božích zámerov Zasvätenie neviniatok V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Príď, Otče svetiel, príď, dovoľ mi z tvojej múdrosti i z pravdy tvojej okúsiť…

Rozjímania na každý deň
1. deň: Spojenie Boha Otca a Panny Márie

1. deň: Spojenie Boha Otca a Panny Márie

Týždeň v Otcovom lone 1.deň: Spojenie Boha Otca a Panny Márie Zasvätenie nášho pôvodu V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Ó Duchu svätosti, ráč Pánom mne sa stať, Pánom srdca…

Rozjímania na každý deň
7. deň: Príťažlivosť kríža a smrť z lásky

7. deň: Príťažlivosť kríža a smrť z lásky

Týžden v Nazarete 7. deň: Príťažlivosť kríža a smrť z lásky Zasvätenie srdca za svet V mene Otca i Syna i Ducha Svätého  VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Príď, Tešiteľ najlepší,  ó, hosť duše najsladší,  ty sladké…

Rozjímania na každý deň
6. deň: Láska k blížnemu 

6. deň: Láska k blížnemu 

Týždeň v Nazarete 6. deň: Láska k blížnemu  Zasvätenie citových a duchovných vzťahov V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Príď, Otče svetla, milosti,  príď, Bože lásky šľachetnej, vlož do úst…

Rozjímania na každý deň
5. deň: Vstup do svadobnej komnaty Jozef, ženích Máriinho tajomstva

5. deň: Vstup do svadobnej komnaty Jozef, ženích Máriinho tajomstva

Týžden v Nazarete 5. deň: Vstup do svadobnej komnaty Jozef, ženích Máriinho tajomstva Zasvätenie duše V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Svätý! Láska! Láska! Povedz, ktorou cestou dôjdem na…

Rozjímania na každý deň
4. deň: Príťažlivosť a teplo spoločného života

4. deň: Príťažlivosť a teplo spoločného života

Týždeň v Nazarete 4. deň: Príťažlivosť a teplo spoločného života Zasvätenie medziľudských vzťahov V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Oheň Ducha Utešiteľa, si iskrou života každého stvorenia; Svätý, dávaš dych…

Rozjímania na každý deň
33. dňová príprava k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

33. dňová príprava k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

Jozefova nevesta     Je isté, že táto modlitba ako aj samotná postava svätého Jozefa nadobudli pre dnešnú Cirkev v súvislosti s novým kresťanským tisícročím novú aktuálnosť. (Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Redemptoris custos 15.8.1989)…

Rozjímania na každý deň
3. deň: Chudoba v duchu

3. deň: Chudoba v duchu

Týždeň v Nazarete 3. deň: Chudoba v duchu Duchovná chudoba Zasvätenie vnútorných hodnôt V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Príď, Duchu Svätý, Príď, Oheň lásky, Príď, Otče úbohých, pohnutý mojimi…

Rozjímania na každý deň
2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny

2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny

Týždeň v Nazarete 2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny Zasvätenie našich zmyslov V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Duchu Svätý, nad medový plást a všetku inú sladkosť sladší si…

Rozjímania na každý deň
1. deň: Putovanie do Nazareta

1. deň: Putovanie do Nazareta

Týždeň v Nazarete 1.deň: Putovanie do Nazareta Zriecť sa ducha sveta Zasvätenie nášho vlastníctva V mene Otca i Syna i Ducha Svätého VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO Príď, Duchu Svätý, príď, radosť večná, po tebe moja duša…